ब्रिक आणि ब्लॉक

ब्रिक आणि ब्लॉक

गवत अवरोध आणि इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

उतार वीट

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

कर्ब स्टोन

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

फरसबंदी वीट

111
222
333
444

ब्लॉक करा

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8